7 februari 2023|By jan_janssen

1. Algemeen

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, verkopen en leveringen. Afwijkingen hierop zijn slechts bindend indien wij daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd.
  2. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gewicht-, maat- en prijsopgaven, afbeeldingen en tekeningen in door ons gepubliceerde brochures, catalogi en online communicatie zijn voor ons niet bindend en dienen slechts voor het geven van een algemene indruk.