7 februari 2023|By jan_janssen

14. Toepasselijk recht

  1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing en alle geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen en/of overeenkomsten zullen, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten, in eerste instantie worden onderworpen aan het oordeel van de Arrondissementsrechtbank te Breda.