1. Wij zijn jegens onze afnemer en/of derden niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade die de factuurwaarde van de geleverde zaak te boven gaat.