7 februari 2023|By jan_janssen

3. Prijzen

  1. Prijsopgaven geschieden op basis van de op het tijdstip van koop geldende prijzen en omstandigheden. Doen zich nadien prijsverhogingen voor, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van rechten en/ of accijnzen, prijzen van grondstoffen en/of vervoer, koerswijzigingen e.d., dan behouden wij ons het recht voor ons het prijsverschil aan de afnemer in rekening te brengen.
  2. Bij orders boven EUR 250,= (excl. BTW) geschiedt levering franco afnemer binnen Nederland; voor orders beneden dat bedrag worden door ons vracht- en administratiekosten aan de afnemer in rekening gebracht. De wijze van verzending wordt door ons bepaald.