1. Prijsopgaven geschieden op basis van de op het tijdstip van koop geldende prijzen en omstandigheden. Doen zich nadien prijsverhogingen voor, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van rechten en/ of accijnzen, prijzen van grondstoffen en/of vervoer, koerswijzigingen e.d., dan behouden wij ons het recht voor ons het prijsverschil aan de afnemer in rekening te brengen.
  2. Bij orders boven EUR 250,= (excl. BTW) geschiedt levering franco afnemer binnen Nederland; voor orders beneden dat bedrag worden door ons vracht- en administratiekosten aan de afnemer in rekening gebracht. De wijze van verzending wordt door ons bepaald.