7 februari 2023|By jan_janssen

7. Verplichting bij herroeping

  1. Als Jan Janssen Fietsen bv de melding van herroeping door de koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
  2. Jan Janssen Fietsen bv vergoedt alle betalingen van de koper, inclusief eventuele leveringskosten door Jan Janssen Fietsen bv in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de koper hem de herroeping meldt. Tenzij hij aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
  3. Jan Janssen Fietsen bv gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de koper heeft gebruikt, tenzij deze instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de koper.
  4. Heeft koper gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Jan Janssen Fietsen bv de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.