7 februari 2023|By jan_janssen

8. Uitsluiting herroepingsrecht

  1. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn alle volgens de specificaties van de koper vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.